AVÍS LEGAL


Mitjançant aquest avís, Medical Aesthetics Spain SLP, amb CIF B65382400, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 42160, Foli 142, Full B 402.577, Inscripció 1, informa als usuaris del lloc web “www.medicalaesthetics.es” en compliment de l’article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades, sobre la seva política de protecció de dades personals.

Medical Aesthetics Spain S.L.P. no es fa responsable de l’contingut d’altres llocs web vinculades o accessibles des d’aquest lloc web a través d’enllaços d’hipertext. La inclusió de vincles amb altres llocs web no implica l’aprovació dels seus continguts per part de Medical Aesthetics Spain S.L.P. ni l’existència de cap tipus d’associació entre Medical Aesthetics Spain S.L.P. i els seus titulars.

La còpia, reproducció, transmissió, distribució o publicació dels continguts d’aquest lloc web estan prohibits sense el previ consentiment exprés de Medical Aesthetics Spain S.L.P. Es permet la reproducció i emmagatzematge temporal dels continguts de la pàgina web en tant això sigui estrictament necessari per a l’ús i visualització del lloc web des d’un ordinador personal.

L’usuari pot accedir a la informació de la pàgina web sense necessitat de proporcionar cap dada de caràcter personal. No obstant, en el cas que l’usuari realitzés alguna consulta per correu electrònic, per a això haurà d’omplir un formulari, la informació de caràcter personal facilitada per vostè en aquest, serà incorporada i tractada en un fitxer el destinatari i responsable és Medical Aesthetics Spain SLP, i la finalitat és facilitar-li la informació per vostè sol·licitada, així com beneficiar-se dels avantatges associats a l’ompliment de la mateixa. Així mateix, fent clic a “Enviar” les seves dades personals seran incloses en un fitxer el destinatari és Medical Aesthetics Spain SLP, qui actua com a responsable de l’arxiu, amb el mateix domicili assenyalat anteriorment, amb la finalitat de fer-li arribar informació adaptada al seu perfil particular , ja sigui per correu o través de canals electrònics. S’informa que també podria obtenir informació, de forma anònima, referent a les pantalles visitades pels usuaris, el temps de permanència en el lloc web, així com a les descàrregues efectuades, només als efectes estadístics, que permetin elaborar millores en els serveis prestats i dur a terme tasques bàsiques d’administració. No obstant això, no es recull cap altre tipus de dada sobre la navegació, ni s’instal·len ‘cookies’ en l’equip dels usuaris.

L’interessat podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit dirigit a Medical Aesthetics Spain S.L.P., per correu electrònic a la següent adreça: info@medicalaesthetics.es

en el qual s’acrediti la seva identitat. La sol·licitud haurà de contenir nom, cognoms de l’interessat, còpia de l’DNI i, en els casos que s’admeti, de la persona que el representi, així com document acreditatiu de la representació, petició en què es concreta la sol·licitud, domicili a efectes de notificacions , data i signatura de la persona sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seua esmena. Pel que fa a el dret d’accés, únicament es denegarà quan la sol·licitud sigui formulada per una persona diferent de l’afectat. No s’exigirà cap contraprestació per l’exercici dels drets. Medical Aesthetics Spain S.L.P. ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o de l’medi físic o natural. S’adopten mesures d’índole tècnic i organitzatives que persegueixen assolir els objectius bàsics en matèria de seguretat, com ara la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment d’informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d’accés a el sistema d’informació per sol·licitud d’un usuari autoritzat.

Medical Aesthetics Spain S.L.P. es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la seva web o en la configuració i presentació d’aquesta. Medical Aesthetics Spain S.L.P. no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici derivat de circumstàncies de força major, com per exemple: error en les línies de comunicacions, defectes en el maquinari i programari dels usuaris, fallades en la xarxa d’internet. No es garanteix que la pàgina web vagi a funcionar constant, fiable i correctament, sense demores i interrupcions.

Medical Aesthetics Spain S.L.P. es reserva el dret a modificar la present política de privacitat a fi d’adaptar-les a les possibles novetats legislatives, així com a les que es puguin derivar dels codis tipus existents en la matèria o per motius estratègics o corporatius. Tot això, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats per realitzar els tractaments requerits, quan aquest consentiment no es consideri atorgat en funció dels termes de la present política de privacitat.

Navegació amb cookies. Aquesta web pot utilitzar cookies, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que ens permeten conèixer la seva freqüència de visites, els continguts més seleccionats i els elements de seguretat que poden intervenir en el control d’accés a àrees restringides, així com la visualització de publicitat en funció de criteris predefinits per Medical Aesthetics Spain SLP i que s’activen per cookies servides per tal entitat o per tercers que presten aquests serveis per compte de Medical Aesthetics Spain S.L.P.

Les cookies s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l’usuari. L’usuari pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.


Política de privacitat i galetes

AVÍS DE PRIVACITAT

INTRODUCCIÓ

Medical Aesthetics Spain S.L.P. ( “Companyia”) respecta la privacitat de tots els tercers amb els quals té una relació i es compromet a protegir les dades personals. Aquest avís de privacitat li informarà sobre com cuidem les seves dades personals (en totes les situacions en les que recollim les seves dades) i l’informarem sobre els seus drets de privacitat i com la llei el protegeix.

Aquest avís de privacitat es proporciona en un format en capes perquè pugui fer clic a les àrees específiques que es detallen a continuació. Utilitzeu també el Glossari per comprendre el significat d’alguns dels termes utilitzats en aquest avís de privacitat.

1. INFORMACIÓ IMPORTANT I QUI SOM

2. LES DADES QUE recollim sobre VOSTÈ

3. COM RECOPILEN SEVES DADES PERSONALS

4. COM UTILITZEM LES SEVES DADES PERSONALS

5. DIVULGACIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS

6. Transferències internacionals

7. SEGURETAT DE DADES

8. RETENCIÓ DE DADES

9. ELS SEUS DRETS LEGALS

10. GLOSSARI

1. INFORMACIÓ IMPORTANT I QUI SOM

OBJECTIU D’AQUEST AVÍS DE PRIVACITAT

Aquest avís de privacitat té com a objectiu oferir informació sobre com la Companyia recopila i processa les seves dades personals a través de tots els mitjans, com quan es subscriu a les publicacions de la Companyia; vos per rebre part de l’contingut del nostre lloc web; proporcionar-nos serveis, comprar serveis de nosaltres, fer servir el nostre lloc web, incloses les dades que pugui proporcionar a través del nostre lloc web quan es registri, descarregueu una guia o publicació o participi en una promoció.
El nostre lloc web no està destinat a nens i no recopilem sabent dades relacionades amb nens.

És important que llegeixi aquest avís de privacitat juntament amb qualsevol altre avís de privacitat o avís de processament just que puguem proporcionar-li en ocasions específiques quan recopilem o processem dades personals sobre vostè perquè sàpiga perfectament com i per què estem fent servir les seves dades. . Aquest avís de privacitat complementa els altres avisos i no pretén anul·lar-los.

CONTROLADOR

Als fins de l’Reglament General de Protecció de Dades ( “GDPR”), el controlador de dades és Medical Aesthetics Ltd, Regne Unit (en conjunt, la Companyia, “nosaltres”, “nosaltres” o “nostre” en aquest avís de privacitat ). Si té alguna pregunta sobre aquest avís de privacitat, incloses les sol·licituds per exercir els seus drets legals, truqueu al DPM utilitzant els detalls que es detallen a continuació.

DETALLS DE CONTACTE

Els nostres detalls complets són:

Adreça de correu electrònic: info@medicalaesthetics.es

Té dret a presentar una queixa en qualsevol moment davant l’Oficina de l’Comissionat d’Informació (ICO), l’autoritat supervisora ​​del Regne Unit per a assumptes de protecció de dades (www.ico.org.uk). No obstant això, agrairíem l’oportunitat d’abordar les seves inquietuds abans de acostar-se a la ICO, així que contacti’ns en primera instància.

CANVIS EN L’AVÍS DE PRIVACITAT I EL SEU DEURE D’INFORMAR-NE

Aquesta versió es va actualitzar per última vegada el 22.12.19

És important que les dades personals que tenim sobre vostè siguin precisos i actuals. Manténganos informats si les seves dades personals canvien durant la seva relació amb nosaltres.

ENLLAÇOS DE TERCERS

El nostre lloc web pot incloure enllaços a llocs web de tercers, complements i aplicacions. Fer clic a aquests enllaços o habilitar aquestes connexions pot permetre que tercers recopilin o comparteixin dades sobre vostè. No controlem aquests llocs web de tercers i no som responsables de les seves declaracions de privacitat. Quan abandoni el nostre lloc web, li recomanem que llegeixi l’avís de privadesa de cada lloc web que visiteu.

2. LES DADES QUE recollim sobre VOSTÈ

Dades personals, o informació personal, es refereix a qualsevol informació sobre un individu a partir de el qual es pot identificar aquesta persona. No inclou dades on s’ha eliminat la identitat (dades anònimes).

Podem recopilar, utilitzar, emmagatzemar i transferir diferents tipus de dades personals sobre vostè que hem agrupat de la següent manera: • Les dades d’identitat poden incloure nom, cognom de soltera, cognom, número d’identificació governamental, informació de família i estil de vida , nom d’usuari o identificador similar, detalls d’educació, estat civil, títol, data de naixement i gènere.

Informació que vostè proporciona als el completar formularis en aquest lloc web o en qualsevol altre lloc web operat per Medical Aesthetics Ltd (el nostre lloc (s)). Això inclou la informació proporcionada a l’hora d’enviar una consulta a través del nostre (s) lloc (s). També podem demanar-li informació, i quan informe un problema amb el nostre (s) lloc (s)
Les dades de contacte poden incloure adreça de facturació, adreça de correu electrònic i números de telèfon.
Si descàrrega documents del nostre lloc (s), detalls dels documents que ha descarregat.
Les dades financeres poden incloure detalls del compte bancari i de la targeta de pagament.
Les dades de la transacció poden incloure detalls sobre els pagaments cap i des vostè i altres detalls dels serveis que ens ha comprat.

Les dades tècniques poden incloure la direcció de l’protocol d’Internet (IP), les seves dades d’inici de sessió, el tipus i la versió de el navegador, la configuració i ubicació de la zona horària, els tipus i versions de complements de el navegador, el sistema operatiu i la plataforma i una altra tecnologia en els dispositius que utilitza per accedir a aquest lloc web.
Les dades de perfil poden incloure les seves compres o comandes realitzades per vostè, els seus interessos, preferències, comentaris i respostes a enquestes.
Les dades d’ús poden incloure informació sobre com utilitza els nostres serveis i lloc web.
Les dades de màrqueting i comunicacions inclouen les seves preferències a l’rebre màrqueting de nosaltres i els nostres tercers i les seves preferències de comunicació.
Detalls de les seves visites als nostres llocs, inclosos per exemple, dades de trànsit, dades d’ubicació, weblogs i altres dades de comunicació i els recursos als quals s’accedeix.

També recollim, utilitzem i compartim dades agregades, com dades estadístiques o demogràfiques per a qualsevol propòsit. Les dades agregades poden derivar-se de les seves dades personals, però no es consideren dades personals per llei, ja que aquestes dades no revelen directament o indirectament la seva identitat. Per exemple, podem afegir les seves dades d’ús per calcular el percentatge d’usuaris que accedeixen a una funció específica de la pàgina web. No obstant això, si combinem o connectem Dades agregades amb les seves dades personals perquè puguin identificar-directament o indirectament, tractem les dades combinats com dades personals que s’utilitzaran d’acord amb aquest avís de privacitat.

Recopilem algunes categories especials de dades personals sobre vostè, però només quan es converteix en un pacient nostre on ens proporciona expressament aquestes dades (això inclou detalls necessaris rellevants per a la seva cita, com raça o ètnia, i informació sobre el seu historial mèdic i salut). No recopilem cap informació sobre condemnes penals i delictes.

SI NO PROPORCIONA DADES PERSONALS

Quan necessitem recopilar dades personals per llei, o sota els nostres termes de servei i vostè no proporcioni aquestes dades quan els ho sol·liciti, és possible que no puguem complir el contracte que tenim o estem tractant de celebrar amb vostè (per exemple, per proporcionar-li el servei rellevant).

3. COM ES RECOPILEN LES SEVES DADES PERSONALS?

Utilitzem diferents mètodes per recopilar dades sobre vostè i sobre vostè, fins i tot a través de:

Interaccions directes. Pot donar-nos la seva identitat, dades de contacte i financers a l’subscriure a les publicacions de la companyia, completar formularis en aquest lloc web o a l’comunicar-se amb nosaltres per correu postal, telèfon, correu electrònic i telèfon o d’una altra manera. Això inclou les dades personals que proporciona quan:
• Consultar i / o contractar amb nosaltres pels nostres serveis;
• Subscrigui a les nostres publicacions;
• Sol·licitar que se li enviï màrqueting;
• Participar en una competència, promoció o enquesta; o
• Dóna’ns un comentari
interaccions indirectes
• Informació que ens proporciona indirectament: això cobreix informació que no comparteix amb nosaltres directament però que altres organitzacions comparteixen amb nosaltres amb el seu permís. Això pot incloure la informació que ha compartit públicament amb nosaltres a les xarxes socials, incloent, entre altres, Facebook, Instagram, Twitter, Linkin, Youtube, Google+, pilot pilot de Trust. Dades de tercers sobre vostè a través de canals de xarxes socials, per exemple, els seus canals d’informació de Twitter o Facebook per conèixer-lo millor o per proporcionar comunicacions més rellevants.
• Tecnologies o interaccions automatitzades. A mesura que interactua amb el nostre lloc web, podem recopilar automàticament Dades tècniques sobre el seu equip, accions de navegació i patrons. Recopilem aquestes dades personals amb l’ús de cookies, registres de servidor i altres tecnologies similars. També podem rebre Dades tècniques sobre vostè si visita altres llocs web que utilitzen les nostres galetes. Si us plau, consulteu la nostra política de cookies per a més detalls.
• Tercers o fonts disponibles públicament. Podem rebre dades personals sobre vostè de diversos tercers.
• Dades tècniques de les següents parts: (a) proveïdors d’anàlisi, (b) xarxes publicitàries; i

(C) buscar proveïdors d’informació.

• Dades de contacte, financers i de transaccions de proveïdors de serveis tècnics i de pagament.
• Dades d’identitat i contacte de corredors o agregadors de dades.
• Dades d’identitat i contacte de fonts disponibles públicament.

4. COM UTILITZEM LES SEVES DADES PERSONALS

Només utilitzarem les seves dades personals quan la llei ens ho permeti. Amb major freqüència, utilitzarem les seves dades personals en les següents circumstàncies:

• On necessitem contactar-per discutir o assessorar sobre qualsevol servei que pugui necessitar
• Realitzar el contracte que estem a punt de celebrar o hem celebrat amb vostè
• Per garantir que el contingut del nostre lloc (s) es present de la manera més efectiva per a vostè i per al seu ordinador; i per notificar sobre canvis en el nostre lloc (s) o els serveis que oferim
• Per comprendre millor les necessitats dels nostres clients combinant la informació que ens proporciona amb la informació disponible de fonts externes
• Depenent de la seva configuració o les polítiques de privacitat per a les xarxes socials i serveis de missatgeria com Facebook, WhatsApp o Twitter, pot donar-nos permís per accedir a la informació d’aquests comptes o serveis
• Quan sigui necessari per als nostres interessos legítims (o els d’un tercer) per tal de promoure els nostres objectius de servei i els seus interessos i drets fonamentals no anul·len aquests interessos.

Què és interès legítim?

El fonament legal per al processament significa que les organitzacions poden processar la seva informació personal si ho fan;

1. Tenir una raó genuïna i legítima per fer-ho,
2. Aquest ús no danya cap dels seus drets i interessos com a individu

• On necessitem complir amb una obligació legal o reglamentària.

En general, no confiem en el consentiment com a base legal per processar les seves dades personals que no sigui en relació amb l’enviament de comunicacions de màrqueting directe a vostè per correu electrònic o missatge de text. Té dret a retirar el seu consentiment per a la comercialització en qualsevol moment comunicant-se amb nosaltres a info@medicalaestheticsacademy.com

PROPÒSITS PER QUÈ UTILITZAREM LES SEVES DADES PERSONALS

A continuació, presentem, en format de taula, una descripció de totes les formes en què vam planejar utilitzar les seves dades personals i quines són les bases legals en què confiem per fer-ho. També hem identificat quins són els nostres interessos legítims quan correspon.

Recordeu que podem processar les seves dades personals per a més d’un terreny legal, depenent de l’propòsit específic per al qual estem fent servir les seves dades. Envieu un correu electrònic a info@medicalaestheticsacademy.com si necessita detalls sobre el motiu legal específic en el qual confiem per processar les seves dades personals on s’ha establert més d’un motiu en la taula a continuació.

Propòsit / Activitat


Tipus de dades


Base legal per al processament, inclosa la base d’interès legítim


Per registrar-lo com a delegat o proveïdor; destinatari del nostre contingut digital, subministrar serveis a nosaltres o perquè li subministrem serveis a vostè


(A) Identitat

(B) Contacte

(C) Financer

(D) Transacció
Execució d’un contracte amb vostè

Per processar i lliurar la seva comanda, inclosos:

(A) Administrar pagaments, tarifes i càrrecs

(B) Recaptar i recuperar els diners que ens ha de


(A) Identitat

(B) Contacte

(C) Financer

(D) Transacció

(I) Màrqueting i Comunicacions
(A) Execució d’un contracte amb vostè

(B) Cal per als nostres interessos legítims (per recuperar els deutes que ens corresponen)


Per gestionar la nostra relació amb vostè, que inclourà:

(A) notificar sobre canvis en els nostres termes o política de privacitat

(B) Demanar-li que deixi un comentari o que realitzi una enquesta


(A) Identitat

(B) Contacte

(C) Perfil

(D) Màrqueting i Comunicacions


(A) Execució d’un contracte amb vostè

(B) Necessari per complir amb una obligació legal

(C) Cal per als nostres interessos legítims (per mantenir actualitzats els nostres registres i estudiar com els clients utilitzen els nostres productes / serveis)


Per permetre participar en un sorteig, concurs o completar una enquesta


(A) Identitat

(B) Contacte

(C) Perfil

(D) Ús

(I) Màrqueting i Comunicacions


(A) Execució d’un contracte amb vostè

(B) Cal per als nostres interessos legítims (per estudiar com els clients utilitzen els nostres productes / serveis, desenvolupar-los i fer créixer el nostre negoci)


Per administrar i protegir el nostre negoci i aquest lloc web (incloent-hi la solució de problemes, anàlisi de dades, proves, manteniment de sistema, suport, informes i allotjament de dades)


(A) Identitat

(B) Contacte

(C) Tècnic


(A) Cal fer per als nostres interessos legítims (per administrar el nostre negoci, la provisió de serveis d’administració i TI, seguretat de xarxa, per evitar fraus i en el context d’una reorganització comercial o un exercici de reestructuració grupal)

(B) Necessari per complir amb una obligació legal


Per fer-li suggeriments i recomanacions sobre béns o serveis que puguin ser del seu interès.


(A) Identitat

(B) Contacte

(C) Tècnic

(D) Ús

(I) Perfil


Necessari per als nostres interessos legítims (per desenvolupar els nostres productes / serveis i fer créixer el nostre negoci)

MÀRQUETING

Ens esforcem per oferir opcions pel que fa a certs usos de dades personals, particularment en relació amb el màrqueting i la publicitat.

OFERTES PROMOCIONALS DE NOSALTRES

Podem utilitzar les seves dades d’identitat, contacte, tècnics, d’ús i de perfil per formar una vista del que creiem que pot desitjar o necessitar, o el que pot ser del seu interès. Així és com vam decidir quins productes, serveis i ofertes poden ser rellevants per a vostè (a això en diem màrqueting).

Rebrà comunicacions de màrqueting de la nostra part si ens ha sol·licitat informació o si ens ha comprat serveis o si ens va proporcionar les seves dades quan va sol·licitar més informació, va participar en un concurs o es va registrar per a una promoció i, en cada cas, té no optat per no rebre aquest màrqueting.

COMERCIALITZACIÓ DE TERCERS
Obtindrem el seu consentiment exprés d’acceptació abans de compartir les seves dades personals amb qualsevol companyia fora de la Companyia amb fins de màrqueting.

OPTAR

Pot sol·licitar a nosaltres o als tercers que deixin d’enviar-li missatges de màrqueting en qualsevol moment enviant un correu electrònic a info@medicalaestheticsacademy.com en qualsevol moment.

Quan opta per no rebre aquests missatges de màrqueting, això no s’aplicarà a les dades personals que ens proporcioni com a resultat de la compra d’un producte / servei, registre de garantia, experiència en productes / serveis o altres transaccions.

GALETES

Una galeta és un petit arxiu de dades que certs llocs web escriuen en el seu disc dur quan els visita. L’única informació personal que pot obtenir una galeta és la informació que un usuari es proporciona a si mateix. Una cookie no pot llegir dades del seu disc dur o llegir arxius de galetes creats per altres llocs. No obstant això, les galetes milloren el rendiment del nostre lloc web de diverses maneres, que inclouen proporcionar-nos una forma segura de verificar la seva identitat durant la seva visita al nostre lloc web i personalitzar la seva experiència al nostre lloc, fent-lo més convenient per a vostè. Aquest lloc web utilitza els següents tipus de galetes perquè puguem servir millor.

Funcionalitat o galetes estrictament necessàries
Aquestes galetes permeten que el lloc web recordi les eleccions que vostè fa (com el seu nom d’usuari, idioma o la regió en la qual es troba) per proporcionar una experiència millorada i més personal. Per exemple, recordar una opció com no tornar a demanar-li que completi un qüestionari o enquesta d’usuari, o complir una sol·licitud de l’usuari, com enviar un comentari. Aquestes galetes també es poden usar per recordar els canvis que ha realitzat en la mida de el text, les fonts i altres parts de les pàgines web que pot personalitzar. També es poden usar per proporcionar serveis que hagi sol·licitat, com veure un vídeo o comentar en un bloc. La informació que recopilen aquestes cookies pot ser anònima i no poden rastrejar la seva activitat de navegació en altres llocs web. Aquest lloc utilitza:

– PHPSESSID: aquesta galeta es crea automàticament a través de PHP quan s’usa una sessió en el lloc.
– ASP.NET_SessionId: aquesta és una galeta de sessió i permet el manteniment de el viatge en línia.
– SecureToken: una cookie de sessió utilitzada per al manteniment segur d’un client que va iniciar sessió.

Galetes de rendiment
Aquestes galetes recopilen informació anònima sobre com els visitants fan servir un lloc web, per exemple, a quines pàgines visiten els visitants amb més freqüència i si reben missatges d’error de les pàgines web. Aquestes galetes no recopilen informació que identifiqui a un visitant. Tota la informació que recopilen aquestes cookies és agregada i, per tant, anònima. Només es fa servir per millorar el funcionament d’un lloc web. Les dades recopilades es limiten únicament a l’ús de l’operador de la pàgina web, per administrar el rendiment i el disseny de el lloc. Aquestes galetes poden ser galetes de tercers, però la informació ha de ser per a ús exclusiu de l’editor de la pàgina web visitat. Aquest lloc té validesa:
Les galetes de Google per anàlisi i per al seguiment de conversions. Com segueix:

__utma
Aquesta galeta generalment s’escriu al navegador a la primera visita al nostre lloc des d’aquest navegador web. Si l’operador de el navegador ha eliminat la galeta i el navegador visita el seu lloc posteriorment, s’escriu una nova galeta __utma amb una ID única diferent. Aquesta galeta s’utilitza per determinar visitants únics al nostre lloc i s’actualitza amb cada vista de pàgina. A més, aquesta galeta es proporciona amb una identificació única que Google Analytics utilitza per garantir tant la validesa com l’accessibilitat de la galeta com a mesura de seguretat addicional. Aquesta galeta caduca als 2 anys des de la configuració / actualització.

__utmb
Aquesta galeta s’utilitza per establir i continuar una sessió d’usuari en el nostre lloc. Quan un usuari veu una pàgina al nostre lloc, el codi de Google Analytics intenta actualitzar aquesta galeta. Si no troba la galeta, s’escriu una nova i s’estableix una nova sessió. Cada vegada que un usuari visita una pàgina diferent al nostre lloc, aquesta galeta s’actualitza perquè caduqui en 30 minuts, continuant així una sola sessió mentre l’activitat de l’usuari continuï dins d’intervals de 30 minuts. Aquesta galeta caduca quan un usuari fa una pausa en una pàgina del nostre lloc durant més de 30 minuts.

• Seguiment de conversions de Google.

La galeta de seguiment de conversions s’estableix en el vostre navegador només quan fa clic en un anunci lliurat per Google on l’anunciant ha habilitat el seguiment de conversions. Aquestes galetes caduquen dins dels 30 dies i no contenen informació que pugui identificar-lo personalment. Si aquesta galeta encara no ha expirat quan visita certes pàgines del lloc web de l’anunciant, Google i l’anunciant podran dir que va fer clic a l’anunci i es va dirigir a aquesta pàgina. Cada anunciant obté una galeta diferent, de manera que no es pot rastrejar cap galeta en els llocs web dels anunciants. Si voleu desactivar les galetes de seguiment de conversions, pot configurar el seu navegador perquè bloquegi les galetes del domini googleadservices.com.

• Seguiment de DoubleClick
És possible que, de tant en tant, fem servir la galeta de Google DoubleClick per permetre’ns implementar l’informe d’impressions de la Xarxa de Display de Google que informa les impressions d’anuncis, altres usos dels serveis d’anuncis i interaccions amb aquestes impressions d’anuncis i serveis d’anuncis relacionats amb visites a aquest lloc web.
També hem implementat informes demogràfics i d’interès de Google Analytics que informen dades d’audiència de tercers (com edat, gènere i interessos anònims) dins de Google Analytics. Pot administrar com Google administra aquesta informació i “optar per no participar” en la recopilació de dades a l’Administrador de preferències d’anuncis de Google.

• Seguiment de DoubleClick
És possible que, de tant en tant, fem servir la galeta de Google DoubleClick per permetre’ns implementar l’informe d’impressions de la Xarxa de Display de Google que informa les impressions d’anuncis, altres usos dels serveis d’anuncis i interaccions amb aquestes impressions d’anuncis i serveis d’anuncis relacionats amb visites a aquest lloc web.
També hem implementat informes demogràfics i d’interès de Google Analytics que informen dades d’audiència de tercers (com edat, gènere i interessos anònims) dins de Google Analytics. Pot administrar com Google administra aquesta informació i “optar per no participar” en la recopilació de dades a l’Administrador de preferències d’anuncis de Google.

Per què necessitem utilitzar aquestes galetes?
Utilitzem la informació que obtenim de les nostres cookies per el següent:
• Ús de la pàgina web i anàlisi
• Per a realitzar un seguiment del seu viatge d’una pàgina a una altra per permetre que funcioni el procés de reserva i pagament
• Seguiment de transaccions per mesurar l’efectivitat de les campanyes de recerca i màrqueting.

Altres galetes de tercers i galetes d’orientació
Una galeta es classifica com de primera part si l’estableix el lloc que es visita. No obstant això, un servidor diferent emet una galeta de tercers a la de l’domini que s’està visitant. Es podria utilitzar per activar un anunci publicitari basat en els hàbits de visualització de l’visitant o amb finalitats analítiques. Per exemple, a l’visitar una pàgina amb contingut incrustat de YouTube, Google o Facebook. Aquests proveïdors de serveis poden establir les seves pròpies galetes al seu navegador web. Aquestes cookies anònimes poden ser configurades per aquest tercer per rastrejar l’èxit de la seva aplicació o per personalitzar la seva aplicació per a vostè.

Les galetes d’orientació s’utilitzen per lliurar anuncis més rellevants per a vostè i els seus interessos. Recopilen informació sobre els seus hàbits de navegació i estan vinculats a serveis proporcionats per tercers, com botons i anuncis “m’agrada” i “compartir”. Podem utilitzar cookies d’orientació per enviar a tercers socis de Medical aesthetics Ltd informació sobre la seva visita perquè puguin fer que la nostra publicitat sigui més rellevant per a vostè quan visiti els seus llocs web. Un exemple d’un soci d’aquest tipus seria Facebook. La publicitat dirigida en línia no genera més anuncis, sinó que els anuncis que veu seran més rellevants per a vostè.

• Bloquejar i eliminar galetes
Si desitja fer-ho, pot rebutjar les galetes deshabilitándolas en la configuració del seu navegador web. Si això es fa, és important no excloure les galetes de sessió benignes i útils. Trieu una opció que rebutgi totes les galetes de tercers, com Do Not Track (DNT), que es poden habilitar en el seu navegador. Tingueu en compte que això pot afectar la usabilitat dels nostres llocs web i d’altres.

La majoria dels navegadors estan predeterminats per acceptar i mantenir galetes i pot configurar el seu navegador perquè li notifiqui quan rebi una galeta, donant-li l’oportunitat de decidir si l’accepta o no. Podeu configurar el navegador per rebutjar totes o algunes galetes de el navegador, o per alertar quan els llocs web configuren o accedeixin a les galetes. Si deshabilita o rebutja les galetes, tingui en compte que algunes parts d’aquest lloc web poden quedar inaccessibles o no funcionar. Consulteu la documentació de suport del seu navegador web, que es pot trobar en línia, per a més informació.

CANVI DE PROPÒSIT

Només farem servir les seves dades personals per a les finalitats per als quals els recopilem, llevat que considerem raonablement que necessitem usar-los per un altre motiu i que aquest motiu sigui compatible amb el propòsit original. Per obtenir una explicació sobre com el processament per al nou propòsit és compatible amb el propòsit original, envieu un correu electrònic a info@medicalaesthetics.es

Si necessitem utilitzar les seves dades personals per a un propòsit no relacionat, li notificarem i li explicarem la base legal que ens permet fer-ho.

Recordeu que podem processar les seves dades personals sense el seu coneixement o consentiment, de conformitat amb les normes anteriors, quan així ho exigeixi o permeti la llei.

5. DIVULGACIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS

És possible que haguem de compartir les seves dades personals amb les parts establertes a continuació per als fins establerts a la taula de l’apartat 4 anterior.

• Tercers externs com s’estableix en el Glossari.
• Tercers específics enumerats en la taula anterior.
• Tercers als que podem optar per vendre, transferir o fusionar parts del nostre negoci o els nostres actius. Alternativament, podem tractar d’adquirir altres negocis o fusionar-nos amb ells. Si es produeix un canvi en el nostre negoci, els nous propietaris poden utilitzar les seves dades personals de la mateixa manera que s’estableix en aquest avís de privacitat.
Exigim a tots els tercers que respectin la seguretat de les seves dades personals i que els tractin d’acord amb la llei.

6. Transferències internacionals

Alguns dels nostres tercers externs es troben fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), de manera que el processament de les seves dades personals implicarà una transferència de dades fora de l’EEE.

Cada vegada que transferim les seves dades personals fora de l’EEE, ens assegurem que es brindi un grau de protecció similar a l’garantir que s’implementi a l’almenys una de les següents salvaguardes:

• Només transferirem les seves dades personals a països que la Comissió Europea hagi considerat que proporcionen un nivell adequat de protecció de dades personals. Per a més detalls, veure Comissió Europea: adequació de la protecció de dades personals en països no pertanyents a la UE.
• Quan utilitzem certs proveïdors de serveis, podem utilitzar contractes específics aprovats per la Comissió Europea que atorguen a les dades personals la mateixa protecció que tenen a Europa. Per a més detalls, veure Comissió Europea: Models de contractes per a la transferència de dades personals a tercers països.
• Quan utilitzem proveïdors amb seu als EE. UU., Podem transferir dades si són part de l’Escut de privacitat, el que requereix que ofereixin una protecció similar a les dades personals compartits entre Europa i els EE. UU. Per a més detalls, veure Comissió Europea: Escut de privacitat UE-EE. UU.
Envieu un correu electrònic a info@medicalaesthetics.es per obtenir més informació sobre el mecanisme específic que utilitzem quan transferim les seves dades personals fora de l’EEE.

7. SEGURETAT DE DADES

Hem implementat mesures de seguretat apropiades per evitar que les seves dades personals es perdin, facin servir o accedeixin accidentalment de manera no autoritzada, alterada o divulgada. A més, limitem l’accés a les seves dades personals a aquells empleats, agents, contractistes i altres tercers que tenen una necessitat comercial que han de conèixer. Només processaran les seves dades personals segons les nostres instruccions i estan subjectes a un deure de confidencialitat.

Hem implementat procediments per tractar qualsevol sospita de violació de dades personals i li notificarem a vostè ia qualsevol regulador aplicable d’una violació on estiguem legalment obligats a fer-ho.

8. RETENCIÓ DE DADES

Durant quant de temps farà servir les meves dades personals?

Només retindrem les seves dades personals durant el temps que sigui necessari per complir amb els fins per als quals els recopilem, fins i tot per complir amb els requisits legals, comptables o d’informes.

Per determinar el període de retenció adequat per a les dades personals, considerem la quantitat, la naturalesa i la sensibilitat de les dades personals, el risc potencial de danys per l’ús no autoritzat o la divulgació de les seves dades personals, els fins per als quals processem seves dades personals i si podem aconseguir aquests propòsits a través d’altres mitjans i els requisits legals aplicables.

Per llei, hem de mantenir informació bàsica sobre els nostres clients (incloses les dades de contacte, identitat, financers i de transaccions) durant sis anys després que deixin de ser clients a efectes fiscals.

Si no ha estat client de l’empresa, no ha realitzat una transacció o no ha interactuat amb nosaltres en els darrers 2 anys, eliminarem les seves dades de la base de dades.

Si anteriorment ha estat client de l’empresa, no ha realitzat una transacció o no ha interactuat amb nosaltres en els últims 5 anys, eliminarem les seves dades de la base de dades.

En algunes circumstàncies, pot sol·licitar-nos que eliminem les seves dades: consulti a continuació per obtenir més informació.

En algunes circumstàncies, podem anonimizar les seves dades personals (perquè ja no puguin associar-se amb vostè) amb fins d’investigació o estadístics, en aquest cas podem fer servir aquesta informació de forma indefinida sense avisar-ho de nou.

PER QUANT TEMPS S’UTILITZARÀ CATEGORIES ESPECIALS DE DADES PERSONALS?

Per llei, com a titulars de categories especials de dades personals, tenim l’obligació legal i ètica de mantenir registres de forma segura. Conservem aquestes dades durant 7 anys, però, quan es pren la decisió de conservar els registres durant més temps que el període esmentat, això es recolza per raons explícites i es registrarà en els registres.

9. ELS SEUS DRETS LEGALS

Sota certes circumstàncies, vostè té drets sota les lleis de protecció de dades en relació amb les seves dades personals. Feu clic als enllaços següents per obtenir més informació sobre aquests drets:

• Sol·licitar accés a les seves dades personals.
• Sol·licitar la correcció de les seves dades personals.
• Sol·licitar l’esborrat de les seves dades personals.
• Objectar el processament de les seves dades personals.
• Sol·licitar restricció de processament de les seves dades personals.
• Sol·licitar la transferència de les seves dades personals.
• Dret a retirar el consentiment.
Si desitja exercir algun dels drets establerts anteriorment, envieu un correu electrònic a info@medicalaestheticsacademy.com

SENSE HONORARIS REQUERITS

No haurà de pagar una tarifa per accedir a les seves dades personals (o per exercir qualsevol dels altres drets). No obstant això, podem cobrar una tarifa raonable si la seva sol·licitud és clarament infundada, repetitiva o excessiva. Alternativament, podem negar-nos a complir amb la seva sol·licitud en aquestes circumstàncies.

EL QUE PODEM NECESSITAR DE VOSTÈ

És possible que necessitem sol·licitar-li informació específica per ajudar-nos a confirmar la seva identitat i garantir el seu dret a accedir a les seves dades personals (o exercir qualsevol dels seus altres drets). Aquesta és una mesura de seguretat per garantir que les dades personals no es divulguin a cap persona que no tingui dret a rebre’ls. També podem comunicar-nos amb vostè per a sol·licitar-li més informació en relació amb la seva sol·licitud per accelerar la nostra resposta.

TEMPS LÍMIT PER RESPONDRE

Intentem respondre a totes les sol·licituds legítimes aquí a un mes. Ocasionalment, pot portar-nos més d’un mes si la seva sol·licitud és particularment complexa o si ha realitzat diverses sol·licituds. En aquest cas, li notificarem i el mantindrem actualitzat.

10. GLOSSARI

BASE LEGAL

Interès legítim significa l’interès del nostre negoci a conduir i administrar el nostre negoci per permetre’ns oferir el millor servei / producte i la millor i més segura experiència. Ens assegurem considerar i equilibrar qualsevol impacte potencial sobre vostè (tant positiu com negatiu) i els seus drets abans de processar les seves dades personals per als nostres interessos legítims. No utilitzem les seves dades personals per a activitats on els nostres interessos es veuen anul·lats per l’impacte en vostè (a menys que tinguem el seu consentiment o la llei així ho exigeixi o permeti). Podeu obtenir més informació sobre com avaluem els nostres interessos legítims davant de qualsevol impacte potencial sobre vostè pel que fa a activitats específiques enviant un correu electrònic a info@medicalaesthetics.es

L’execució de l’contracte significa processar les seves dades quan sigui necessari per a l’execució d’un contracte de què vostè és part o per prendre mesures a sol·licitud seva abans de celebrar el contracte.

Complir amb una obligació legal o reglamentària significa processar les seves dades personals quan sigui necessari per complir amb una obligació legal o reglamentària a què estem subjectes.

TERCERS

TERCERS EXTERNS

• Proveïdors de serveis que actuen com processadors dins o fora de l’EEE que brinden serveis que donen suport els serveis que li oferim.
• Assessors professionals que actuen, inclosos advocats, banquers, auditors i asseguradors amb seu en l’EEE que brinden serveis de consultoria, banca, serveis legals, assegurances i comptabilitat.
• HM Revenue & Customs, reguladors i altres autoritats amb seu al Regne Unit que requereixen informes d’activitats de processament en certes circumstàncies.
• Companyies associades o proveïdors de serveis que requereixen les seves dades personals i algunes categories especials de dades personals per a poder oferir-li el servei.

ELS SEUS DRETS LEGALS

Un. Té dret a:

Sol·licitar accés a les seves dades personals (comunament conegut com “sol·licitud d’accés de subjecte de dades”). Això li permet rebre una còpia de les dades personals que tenim sobre vostè i verificar que els processem legalment.
Sol·licitar la correcció de les dades personals que tenim sobre vostè. Això li permet corregir les dades incompletes o inexactes que tenim sobre vostè, encara que és possible que necessitem verificar la precisió de les noves dades que ens proporciona.
Sol·licitar l’esborrat de les seves dades personals. Això li permet sol·licitar-nos que eliminem o eliminem dades personals quan no hi hagi una bona raó perquè continuem processant. També té dret a sol·licitar-nos que eliminem o eliminem les seves dades personals quan hagin exercit amb èxit el seu dret a oposar-se a el processament (consulti a continuació), on puguem haver processat la seva informació il·legalment o on se’ns demani que esborrem les seves dades personals per complir amb la llei local. No obstant això, tingui en compte que és possible que no sempre puguem complir amb la seva sol·licitud d’esborrat per raons legals específiques que se li notificaran, si s’escau, en el moment de la seva sol·licitud.
Objectar el processament de les seves dades personals quan depenem d’un interès legítim (o d’un tercer) i hi ha alguna cosa en la seva situació particular que fa que desitgi objectar el processament en aquest terreny, ja que sent que impacta en el seu fonamental drets i llibertats. També té dret a objectar on processem les seves dades personals amb fins de màrqueting directe. En alguns casos, podem demostrar que tenim motius legítims convincents per a processar la informació que anul·la els seus drets i llibertats.
Sol·licitar restricció de processament de les seves dades personals. Això li permet sol·licitar-nos que suspenguem el processament de les seves dades personals en els següents escenaris: (a) si desitja que establim la precisió de les dades; (B) quan el nostre ús de les dades és il·legal però no desitja que el esborrem; (C) on necessita que mantinguem les dades, fins i tot si ja no els necessitem, ja que els necessita per establir, exercir o defensar reclams legals; o (d) s’ha oposat al nostre ús de les seves dades, però hem de verificar si tenim motius legítims per usar-los.
Demani la transferència de les seves dades personals a vostè o a un tercer. Li proporcionarem a vostè, o un tercer que hagi triat, les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i llegible per màquina. Recordeu que aquest dret només s’aplica a la informació automatitzada que inicialment ens va donar el seu consentiment perquè usem o on fem servir la informació per realitzar un contracte amb vostè.
Retirar el consentiment en qualsevol moment en què depenguem de l’consentiment per processar les seves dades personals. No obstant això, això no afectarà la legalitat de cap processament realitzat abans que retiri el seu consentiment. Si retira el seu consentiment, és possible que no puguem proporcionar certs productes o serveis. L’informarem si aquest és el cas a el moment de retirar el seu consentiment.

Tens dubtes? Contacta'ns: info@medicalaesthetics.es

LES NOSTRES AFILIACIONS I ASSOCIACIONS


©2021 Medical Aesthetics Ltd. All rights reserved