Abans & DesprÈs
 
   

Aquest arxiu fotogràfic és de pacients reals, tots i cada un tractats exclusivament pels metges de Medical Aesthetics. Les imatges no han rebut cap tipus d’alteració digital. Cada cas és individual, pel que els teus resultats poden ser diferents dels exposats aquí.

NO QUIRÚRGIC

CIRURGIA PLÀSTICA

NOTA DE PRIVACITAT: Totes les fotos dels pacients que apareixen a la nostra web estàn publicades amb el seu consentiment